Skip to content

க்ஷீ

க்ஷீணம்

குறிப்பு: இது ஒரு வடசொல் தமிழ் சொல்: மங்கல் பொருள்: தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு: நன்றி : Devaneya_Pavanar – Wikipedia தேவநேயப் பாவாணர் – Tamil Wikipedia