Skip to content

போர்க்களம்

தமிழ் இலக்கியங்களில் போர்க்களம் பற்றிய குறிப்புகள், சங்க இலக்கியங்களில் போர்க்களம் பற்றிய குறிப்புகள், வழக்குச்சொல்லில், இணைச்சொற்களில் போர்க்களங்கள் பற்றிய குறிப்புகள்

பறந்தலை

சொல் பொருள் (பெ) 1. பாழிடம், 2. போர்க்களம், 3. பாசறை, சொல் பொருள் விளக்கம் 1. பாழிடம், மொழிபெயர்ப்புகள் ஆங்கிலம் waste land, desert, battlefield, war camp தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு:… Read More »பறந்தலை

பருவூர்

சொல் பொருள் (பெ) போர்க்களம் உள்ள ஓர் ஊர், சொல் பொருள் விளக்கம் போர்க்களம் உள்ள ஓர் ஊர், மொழிபெயர்ப்புகள் ஆங்கிலம் a city in sangam period, where a vast area… Read More »பருவூர்