மை வரிசைச் சொற்கள்

மை வரிசைச் சொற்கள், மை வரிசைத் தமிழ்ச் சொற்கள், மை என்ற எழுத்தில் ஆரம்பமாகும் சொற்கள், மை என்ற எழுத்தில் தொடங்கும் சொற்கள்(சங்க இலக்கியம், வழக்குச்சொல்)

மைத்துனன்

மைத்துனன்

மைத்துனன் என்பதன் பொருள் மச்சான் 1. சொல் பொருள் பெ) மச்சான் 1. சொல் பொருள் விளக்கம் மனைவிக்கு அல்லது கணவனுக்குச் சகோதரன், மாமன் அல்லது அத்தையின் மகன், சகோதரியின் கணவன் தமிழ் சொல்:… Read More »மைத்துனன்