Skip to content

நாஞ்சில் வட்டார வழக்கு

கருக்கு

சொல் பொருள் (பெ) பனை மட்டையின் பல்போன்ற கூரிய முனை, குளம்பி(காபி)க் கொட்டை வடிநீர் கரியதாய் இருப்பதால் அதனைக் கருக்கு என்பது நாஞ்சில் வட்டார வழக்கு இளநீரைக் கருக்கு என்பதும் அவ்வட்டார வழக்கில் இருப்பதாகக்… Read More »கருக்கு