Skip to content

சொல் பொருள்

(பெ) அழகு, இனிமை,

சொல் பொருள் விளக்கம்

அழகு,

அழகு – புலியூர்க்கேசிகன் உரை
இந்த ‘ஆணு’ என்ற சொல் சில பதிப்புகளில் ‘யாணு’ என்று பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

மொழிபெயர்ப்புகள்

ஆங்கிலம்

beauty

Sweetness, deliciousness, pleasantness, agreeableness

தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு:

வரி அரி ஆணு முகிழ் விரி சினைய
மா தீம் தளிரொடு வழையிலை மயக்கி – பரி 10/5,6

வரிகளையுடைய வண்டுகளால் மொய்க்கப்பட்டு அழகிய மொட்டுக்கள் மலர்ந்த கொம்புகளையுடைய
மாமரத்தினது காண்பதற்கினிய தளிர்களோடு வாழையின் இலைகளையும் மயக்கி

குறிப்பு

இது சங்க இலக்கியங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது

நன்றி

இந்த வலைத்தளம் பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களைத் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ தயவுசெய்து பதிவு செய்யுங்கள். ஆக்கபூர்வமான உங்கள் கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் இத்தமிழ் வலைத்தளத்தை மேலும் மெருகூட்ட உதவியாக இருக்கும்.

நன்றி.

அன்புடன்

சொலல்வல்லன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *