சொல் பொருள்

(பெ) இடையூறு, துன்பம்

சொல் பொருள் விளக்கம்

இடையூறு, துன்பம்

மொழிபெயர்ப்புகள்

ஆங்கிலம்

difficulty, distress

தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு:

குன்று இடம்பட்ட ஆர் இடர் அழுவத்து – மலை 368

குன்றினிடத்தே உளவாகிய பொறுத்தற்கரிய வருத்தத்தைச் செய்யும் குழிகளிடத்தே

குறிப்பு

இது சங்க இலக்கியங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது

நன்றி

இந்த வலைத்தளம் பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களைத் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ தயவுசெய்து பதிவு செய்யுங்கள். ஆக்கபூர்வமான உங்கள் கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் இத்தமிழ் வலைத்தளத்தை மேலும் மெருகூட்ட உதவியாக இருக்கும்.

நன்றி.

அன்புடன்

சொலல்வல்லன்

Leave a Reply

Your email address will not be published.