Skip to content

சொல் பொருள்

(வி) 1. இறங்கு, விழு, 2. தாழ்,

சொல் பொருள் விளக்கம்

1. இறங்கு,

மொழிபெயர்ப்புகள்

ஆங்கிலம்

descend, fall, become low in stature

தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு:

குன்று இழி அருவியின் வெண் தேர் முடுக – குறு 189/2

(குன்றிலிருந்து இறங்கும் அருவியைப் போன்று வெண்மையான தேர் விரைந்து செல்ல)

கல் இழி அருவியின் ஒல்லென ஒலிக்கும் – நற் 107/5

(பாறையின் மீது விழும் அருவியைப் போன்று மிகுந்து ஒலிக்கின்ற)

குறிப்பு

இது சங்க இலக்கியங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது

நன்றி

இந்த வலைத்தளம் பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களைத் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ தயவுசெய்து பதிவு செய்யுங்கள். ஆக்கபூர்வமான உங்கள் கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் இத்தமிழ் வலைத்தளத்தை மேலும் மெருகூட்ட உதவியாக இருக்கும்.

நன்றி.

அன்புடன்

சொலல்வல்லன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *