Skip to content

சொல் பொருள்

(வி) 1. துப்பு, 2. வெளிவிடு, 3. சொரி

சொல் பொருள் விளக்கம்

1. துப்பு,

மொழிபெயர்ப்புகள்

ஆங்கிலம்

spit, emit, discharge as arrows, pour out

தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு:

பாம்பு உமிழ் மணியின் தோன்றும் – குறு 239/5

பாம்பு துப்பிய மணியைப் போன்று தோன்றும்

வில் உமிழ் கடும் கணை மூழ்க – புறம் 263/7

வில் வெளிவிட்ட கடிய அம்பு ஆழத் தைக்க

புண் உமிழ் குருதி பரிப்ப கிடந்தோர் – அகம் 31/10

புண் சொரிந்த குருதி சூழ்ந்து பரவக் கிடந்தோரின்

குறிப்பு

இது சங்க இலக்கியங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது

நன்றி

இந்த வலைத்தளம் பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களைத் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ தயவுசெய்து பதிவு செய்யுங்கள். ஆக்கபூர்வமான உங்கள் கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் இத்தமிழ் வலைத்தளத்தை மேலும் மெருகூட்ட உதவியாக இருக்கும்.

நன்றி.

அன்புடன்

சொலல்வல்லன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *