சொல் பொருள்

(பெ) 1. உயரே ஏறுவதற்குப்படிகளூடன் கூடிய அமைப்பு, 2. எல்லை

சொல் பொருள் விளக்கம்

1. உயரே ஏறுவதற்குப்படிகளூடன் கூடிய அமைப்பு,

மொழிபெயர்ப்புகள்

ஆங்கிலம்

ladder, boundary

தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு:

மெல் நூல்ஏணி பன் மாண் சுற்றினர் – மது 640

மெல்லிய நூலாற் செய்த ஏணியை (இடுப்பைச்சுற்றிப்)பல முறை சுற்றிய சுற்றினையுடையவராய்

முழங்கு கடல் ஏணி மலர் தலை உலகமொடு – மது 199

முழங்குகின்ற கடலை எல்லையாகவுடைய அகன்ற இடத்தையுடைய உலகத்தாரொடு

குறிப்பு

இது சங்க இலக்கியங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது

நன்றி

இந்த வலைத்தளம் பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களைத் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ தயவுசெய்து பதிவு செய்யுங்கள். ஆக்கபூர்வமான உங்கள் கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் இத்தமிழ் வலைத்தளத்தை மேலும் மெருகூட்ட உதவியாக இருக்கும்.

நன்றி.

அன்புடன்

சொலல்வல்லன்

Leave a Reply

Your email address will not be published.