Skip to content

சொல் பொருள்

(வி) 1. விரைந்து செல், 2. சீறியெழு, 

சொல் பொருள் விளக்கம்

விரைந்து செல்,

மொழிபெயர்ப்புகள்

ஆங்கிலம்

be swift and forceful, rage, be furious

தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு:

கால் இயக்கு அன்ன கதழ் பரி கடைஇ – மது 440

காற்றின் இயக்கம் போன்ற விரைந்த குதிரைகளைச் செலுத்தி,

மலை தலைவந்த மரையான் கதழ் விடை – மலை 331

மலையிலிருந்து புறப்பட்டுவந்த காட்டுமாட்டின் சீறியெழுந்த காளையும்

குறிப்பு

இது சங்க இலக்கியங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது

நன்றி

இந்த வலைத்தளம் பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களைத் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ தயவுசெய்து பதிவு செய்யுங்கள். ஆக்கபூர்வமான உங்கள் கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் இத்தமிழ் வலைத்தளத்தை மேலும் மெருகூட்ட உதவியாக இருக்கும்.

நன்றி.

அன்புடன்

சொலல்வல்லன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *