Skip to content

சொல் பொருள்

(பெ) கமண்டலம், கரகம், 

பார்க்க : கரகம்

சொல் பொருள் விளக்கம்

கமண்டலம், கரகம்,

மொழிபெயர்ப்புகள்

ஆங்கிலம்

vessel for holding water, used by ascetics;

தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு:

கல் பொளிந்து அன்ன இட்டு வாய் கரண்டை
பல் புரி சிமிலி நாற்றி – மது 482,483

கல்லைப் பொளிந்தாற் போன்று ஒடுங்கிய வாயை உடைய கமண்டலத்தைப்
பல வடங்களையுடைய நூலுறியில் தூக்கி,

குறிப்பு

இது சங்க இலக்கியங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது

நன்றி

இந்த வலைத்தளம் பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களைத் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ தயவுசெய்து பதிவு செய்யுங்கள். ஆக்கபூர்வமான உங்கள் கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் இத்தமிழ் வலைத்தளத்தை மேலும் மெருகூட்ட உதவியாக இருக்கும்.

நன்றி.

அன்புடன்

சொலல்வல்லன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *