Skip to content

சொல் பொருள்

(பெ) 1. ஒரு பணிசெய்ய உதவும் பொருள், 2. கூட்டம், தொகுதி, மேகம்,

சொல் பொருள் விளக்கம்

ஒரு பணிசெய்ய உதவும் பொருள்,

மொழிபெயர்ப்புகள்

ஆங்கிலம்

instrument, tool

collection, group

தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு:

மயிர் குறை கருவி மாண் கடை அன்ன – பொரு 29

மயிரைக் குறைக்கின்ற கருவியான கத்தரிக்கோலின் சிறப்பாயமைந்த கைப்பிடியைப் போன்ற

கருவி வானம் கடல் கோள் மறப்பவும் – பொரு 236

கூட்டமான மேகங்கள் கடலிடத்தே நீர் முகத்தலை மறக்கவும்,

குறிப்பு

இது சங்க இலக்கியங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது

நன்றி

இந்த வலைத்தளம் பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களைத் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ தயவுசெய்து பதிவு செய்யுங்கள். ஆக்கபூர்வமான உங்கள் கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் இத்தமிழ் வலைத்தளத்தை மேலும் மெருகூட்ட உதவியாக இருக்கும்.

நன்றி.

அன்புடன்

சொலல்வல்லன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *