குறுநறுங்கண்ணி

குறுநறுங்கண்ணி

1. சொல் பொருள்

(பெ) குன்றிப்பூ, பார்க்க குன்றி

2. சொல் பொருள் விளக்கம்

குன்றிப்பூ,

குறுநறுங்கண்ணி
குறுநறுங்கண்ணி

மொழிபெயர்ப்புகள்

3. ஆங்கிலம்

Crab’s eye, Abrus precatorius

4. தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு

குரீஇப்பூளை குறுநறுங்கண்ணி – குறி 72
குறுநறுங்கண்ணி
குறுநறுங்கண்ணி

குறிப்பு

இது சங்க இலக்கியங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது

நன்றி

இந்த வலைத்தளம் பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களைத் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ தயவுசெய்து பதிவு செய்யுங்கள். ஆக்கபூர்வமான உங்கள் கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் இத்தமிழ் வலைத்தளத்தை மேலும் மெருகூட்ட உதவியாக இருக்கும்.

நன்றி.

அன்புடன்

சொலல்வல்லன்

Leave a Reply

Your email address will not be published.