Skip to content

சொல் பொருள்

(பெ) நாய், பன்றி, புலி,முயல்,நரி, பாம்பு போன்றவற்றின் குட்டி,

சொல் பொருள் விளக்கம்

நாய், பன்றி, புலி,முயல்,நரி, பாம்பு போன்றவற்றின் குட்டி,

மொழிபெயர்ப்புகள்

ஆங்கிலம்

Young of certain animals

தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு:

ஊமை எண்கின் குடா அடி குருளை – மலை 501

– எண்கு என்பது கரடி

குருளை நீர்நாய் கொழு மீன் மாந்தி – நற் 195/2

வெயில் ஆடு முசுவின் குருளை உருட்டும் – குறு 38/2

முசு என்பது ஒரு வகைக் குரங்கு

சிறு வெள் அரவின் அம் வரி குருளை – குறு 119/1

அரவு என்பது பாம்பு

மற புலி குருளை கோள் இடம் கரக்கும் – குறு 209/2
குருளை பன்றி கொள்ளாது கழியும் – ஐங் 397/2

குறிப்பு

இது சங்க இலக்கியங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது

நன்றி

இந்த வலைத்தளம் பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களைத் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ தயவுசெய்து பதிவு செய்யுங்கள். ஆக்கபூர்வமான உங்கள் கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் இத்தமிழ் வலைத்தளத்தை மேலும் மெருகூட்ட உதவியாக இருக்கும்.

நன்றி.

அன்புடன்

சொலல்வல்லன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *