சொல் பொருள்

(பெ) குதிரை, மாடு, மான் போன்ற சில விலங்குகளின் பாதம்,

சொல் பொருள் விளக்கம்

குதிரை, மாடு, மான் போன்ற சில விலங்குகளின் பாதம்,

மொழிபெயர்ப்புகள்

ஆங்கிலம்

hoof of an animal

தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு:

குடகடல் வெண் தலை புணரி நின் மான் குளம்பு அலைப்ப – புறம் 31/13,14

மேல் கடலின் வெண்மையான தலையைஉடைய அலைகள் உனது குதிரையின் குளம்புகளை அலைக்க

குறிப்பு

இது சங்க இலக்கியங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது

நன்றி

இந்த வலைத்தளம் பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களைத் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ தயவுசெய்து பதிவு செய்யுங்கள். ஆக்கபூர்வமான உங்கள் கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் இத்தமிழ் வலைத்தளத்தை மேலும் மெருகூட்ட உதவியாக இருக்கும்.

நன்றி.

அன்புடன்

சொலல்வல்லன்

Leave a Reply

Your email address will not be published.