Skip to content

சொல் பொருள்

கொழுமை, கொழுப்புள்ளது,

செழுமை

சொல் பொருள் விளக்கம்

கொழுமை, கொழுப்புள்ளது,செழுமை

மொழிபெயர்ப்புகள்

ஆங்கிலம்

fat, oily

luxurious, rich

தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு:

காழின் சுட்ட கோழ் ஊன் கொழும் குறை – பொரு 105

இரும்புக் கம்பியில் (கோத்துச்)சுடப்பட்ட கொழுத்த இறைச்சிகளாகிய பெரிய தசைத் துண்டுகளை

கோழ் இலை வாழை கோள் முதிர் பெரும் குலை – அகம் 2/1

செழுமையான இலைகளைக் கொண்ட வாழையின், அடுக்குகள் முற்றிய பெரிய குலையின்

குறிப்பு

இது சங்க இலக்கியங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது

நன்றி

இந்த வலைத்தளம் பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களைத் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ தயவுசெய்து பதிவு செய்யுங்கள். ஆக்கபூர்வமான உங்கள் கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் இத்தமிழ் வலைத்தளத்தை மேலும் மெருகூட்ட உதவியாக இருக்கும்.

நன்றி.

அன்புடன்

சொலல்வல்லன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *