Skip to content

சொல் பொருள்

(பெ) 1. உள்ளீடற்றது, 2. குருடு,

சொல் பொருள் விளக்கம்

1. உள்ளீடற்றது

மொழிபெயர்ப்புகள்

ஆங்கிலம்

hollow, blind

தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு:

சிதட்டு காய் எண்ணின் சில் பெயல் கடை நாள் – குறு 261/2

உள்ளீடற்ற காயையுடைய எள் பயிருக்கான சிறிதளவு மழைபெய்யும் கார்காலத்து இறுதிநாட்களில்

சிறப்பு இல் சிதடும் உறுப்பு இல் பிண்டமும் – புறம் 28/1

சிறப்பில்லாத குருடும், வடிவில்லாத தசைத் திரளும்

குறிப்பு

இது சங்க இலக்கியங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது

நன்றி

இந்த வலைத்தளம் பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களைத் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ தயவுசெய்து பதிவு செய்யுங்கள். ஆக்கபூர்வமான உங்கள் கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் இத்தமிழ் வலைத்தளத்தை மேலும் மெருகூட்ட உதவியாக இருக்கும்.

நன்றி.

அன்புடன்

சொலல்வல்லன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *