Skip to content

சொல் பொருள்

(வி) 1. கூர்மையாகச் சீவு, 2. பெருக்கித்தள்ளு, 3. அகற்று, விலக்கு, 4. செம்மைசெய்

சொல் பொருள் விளக்கம்

1. கூர்மையாகச் சீவு,

மொழிபெயர்ப்புகள்

ஆங்கிலம்

sharpen, sweep off, remove, expel, correct

தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு:

சீறு அரு முன்பினோன் கணிச்சி போல் கோடு சீஇ
ஏறு தொழூஉ புகுத்தனர் இயைபு உடன் ஒருங்கு – கலி 101/8,9

பிறரால் சீறுவதற்கு முடியாத வலிமையுடையோனாகிய இறைவனின் குந்தாலியைப் போல் கொம்புகள் சீவப்பட்ட
ஏறுகளை அவற்றின் தொழுவினுள் (வாடிவாசலுக்கு உள்ளே) ஒரு சேர அடைத்தனர்

ஈண்டு நீர் மிசை தோன்றி இருள் சீக்கும் சுடரே போல் – கலி 100/1

கடலில் தோன்றி, இந்த உலகத்து இருளைக் கூட்டித்தள்ளும் ஞாயிற்றைப் போல்,

செது மொழி சீத்த செவி செறு ஆக – கலி 68/3

பொல்லாத சொற்கள் இடையில் புகாமல் விலக்கிய தம் செவிகளே விளைநிலமாக

இரும் கழி இழிதரும் ஆர்கலி வங்கம்
தேறு நீர் பரப்பின் யாறு சீத்து உய்த்து – புறம் 400/19,20

கருமையான கழியின் வழியாக வந்து இறங்கும் கடலில் செல்லும் ஓடங்களை
தெளிந்த நீர் பரந்த ஆற்றைச் செம்மைசெய்து செலுத்தி,

குறிப்பு

இது சங்க இலக்கியங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது

நன்றி

இந்த வலைத்தளம் பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களைத் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ தயவுசெய்து பதிவு செய்யுங்கள். ஆக்கபூர்வமான உங்கள் கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் இத்தமிழ் வலைத்தளத்தை மேலும் மெருகூட்ட உதவியாக இருக்கும்.

நன்றி.

அன்புடன்

சொலல்வல்லன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *