Skip to content

சொல் பொருள்

(பெ) 1. வெட்சிப்பூ, 2. வெள்ளாட்டுக்கிடா

சொல் பொருள் விளக்கம்

வெட்சிப்பூ,

மொழிபெயர்ப்புகள்

ஆங்கிலம்

Scarlet ixora, Ixora coccinea, he goat

தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு:

கச்சினன் கழலினன் செச்சை கண்ணியன் – திரு 208

கச்சைக் கட்டியவன், வீரக்கழல் அணிந்தவன், வெட்சிமாலை சூடியவன்

வெள்ளை வெள்யாட்டு செச்சை போல – புறம் 286/1

வெள்ளை நிறத்தையுடைய வெள்ளாட்டுக் கிடாய்களைப் போல

குறிப்பு

இது சங்க இலக்கியங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது

நன்றி

இந்த வலைத்தளம் பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களைத் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ தயவுசெய்து பதிவு செய்யுங்கள். ஆக்கபூர்வமான உங்கள் கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் இத்தமிழ் வலைத்தளத்தை மேலும் மெருகூட்ட உதவியாக இருக்கும்.

நன்றி.

அன்புடன்

சொலல்வல்லன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *