Skip to content

சொல் பொருள்

(பெ) பெரிய பண்களுள் ஒன்றாகிய முல்லைப்பண்

சொல் பொருள் விளக்கம்

பெரிய பண்களுள் ஒன்றாகிய முல்லைப்பண்

மொழிபெயர்ப்புகள்

ஆங்கிலம்

A primary melody-type of the mullai class

தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு:

நயவன் தைவரும் செவ்வழி நல் யாழ்
இசை ஓர்த்தன்ன இன் தீம் கிளவி – அகம் 212/6,7

யாழ் வல்லோன் இயக்கும் செவ்வழிப்பண்ணை இசைக்கும் நல்ல யாழின்
இசையைக் கேட்டாற்போல மிக இனிய சொல்லினையுடைய

குறிப்பு

இது சங்க இலக்கியங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது

நன்றி

இந்த வலைத்தளம் பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களைத் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ தயவுசெய்து பதிவு செய்யுங்கள். ஆக்கபூர்வமான உங்கள் கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் இத்தமிழ் வலைத்தளத்தை மேலும் மெருகூட்ட உதவியாக இருக்கும்.

நன்றி.

அன்புடன்

சொலல்வல்லன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *