Skip to content

சொல் பொருள்

(பெ) சிவப்பு,

சொல் பொருள் விளக்கம்

சிவப்பு,

மொழிபெயர்ப்புகள்

ஆங்கிலம்

redness

தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு:

சிகை கிடந்த ஊடலின் செம் கண் சேப்பு ஊர – பரி 7/70

முன்னரே மீந்துபோய்க்கிடந்த ஊடலால் சிவந்திருந்த கண்களில் மேலும் சிவப்பேற

குறிப்பு

இது சங்க இலக்கியங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது

நன்றி

இந்த வலைத்தளம் பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களைத் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ தயவுசெய்து பதிவு செய்யுங்கள். ஆக்கபூர்வமான உங்கள் கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் இத்தமிழ் வலைத்தளத்தை மேலும் மெருகூட்ட உதவியாக இருக்கும்.

நன்றி.

அன்புடன்

சொலல்வல்லன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *