Skip to content

சொல் பொருள்

(பெ) கோட்டையின் ஏவறை,

சொல் பொருள் விளக்கம்

கோட்டையின் ஏவறை,

மொழிபெயர்ப்புகள்

ஆங்கிலம்

bastion of a fortress

தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு:

நெடு மதில் நிரை ஞாயில்
அம்பு உமிழ் அயில் அருப்பம் – மது 66,67

நெடிய மதிலினையும், வரிசையான ஏவறைகளையும்,
அம்பு விடுகின்ற, வேல் வீசுகின்ற அரண்களையும்,

குறிப்பு

இது சங்க இலக்கியங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது

நன்றி

இந்த வலைத்தளம் பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களைத் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ தயவுசெய்து பதிவு செய்யுங்கள். ஆக்கபூர்வமான உங்கள் கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் இத்தமிழ் வலைத்தளத்தை மேலும் மெருகூட்ட உதவியாக இருக்கும்.

நன்றி.

அன்புடன்

சொலல்வல்லன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *