Skip to content

சொல் பொருள்

கொஞ்சம் கொஞ்சமாகத் தகர்வுறு, இறு

சொல் பொருள் விளக்கம்

கொஞ்சம் கொஞ்சமாகத் தகர்வுறு, இறு

மொழிபெயர்ப்புகள்

ஆங்கிலம்

give way (as under a weight)

தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு:

வயங்கு வெயில் ஞெமிய பாஅய் மின்னு வசிபு
மயங்கு துளி பொழிந்த பானாள் கங்குல் – அகம் 322/1,2

ஒளிர்கின்ற வெயில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறையும்படி (மேகம்) பரந்து, மின்னல் பிளந்திட
மிக்க மழையைப் பொழிந்த நடு இரவில்

குறிப்பு

இது சங்க இலக்கியங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது

நன்றி

இந்த வலைத்தளம் பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களைத் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ தயவுசெய்து பதிவு செய்யுங்கள். ஆக்கபூர்வமான உங்கள் கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் இத்தமிழ் வலைத்தளத்தை மேலும் மெருகூட்ட உதவியாக இருக்கும்.

நன்றி.

அன்புடன்

சொலல்வல்லன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *