சொல் பொருள்

(பெ) துண்டாக்குதல்

சொல் பொருள் விளக்கம்

துண்டாக்குதல்

மொழிபெயர்ப்புகள்

ஆங்கிலம்

cutting,

தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு:

தடிவு ஆர்ந்திட்ட முழு வள்ளூரம் – புறம் 320/13

துண்டு துண்டாக அறுத்து நிறைந்திட்ட இறைச்சியை

குறிப்பு

இது சங்க இலக்கியங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது

நன்றி

இந்த வலைத்தளம் பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களைத் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ தயவுசெய்து பதிவு செய்யுங்கள். ஆக்கபூர்வமான உங்கள் கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் இத்தமிழ் வலைத்தளத்தை மேலும் மெருகூட்ட உதவியாக இருக்கும்.

நன்றி.

அன்புடன்

சொலல்வல்லன்

Leave a Reply

Your email address will not be published.