Skip to content

சொல் பொருள்

(பெ) பச்சிலை, நறைக்கொடி

சொல் பொருள் விளக்கம்

பச்சிலை, நறைக்கொடி

மொழிபெயர்ப்புகள்

ஆங்கிலம்

a fragrant creeper

தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு:

நெடும் தண் ஆரத்து அலங்கு சினை வலந்த
பசும் கேழ் இலைய நறும் கொடி தமாலம்
தீம் தேன் கொள்பவர் வாங்குபு பரியும் – நற் 292/1-3

நெடிதுயர்ந்த குளிர்ச்சியான சந்தனமரத்தின் ஆடுகின்ற கிளைகளில் சுற்றிக்கொண்டிருக்கும்
பசுமை நிறங்கொண்ட இலைகளையுடைய மணமிக்க தமாலக்கொடியை
இனிய தேனை எடுக்கும் குறவர்கள் வளைத்து முறிக்கும்

குறிப்பு

இது சங்க இலக்கியங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது

நன்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *