Skip to content

சொல் பொருள்

(பெ) 1. அங்குசம், தார்க்கோல், 2. பூ அல்லது காய்களின் கொத்து, குலை

சொல் பொருள் விளக்கம்

1. அங்குசம், தார்க்கோல்,

மொழிபெயர்ப்புகள்

ஆங்கிலம்

goad

cluster of flowers or vegetables

தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு:

தாறு அடு களிற்றின் வீறு பெற ஓச்சி – குறி 150

(பாகன்)அங்குசம் அழுத்திய ஆண்யானை போல எழுச்சியுண்டாகக் கைகளை உயர்த்தி

தாறு படு பீரம் ஊதி – நற் 277/7

கொத்துக்கொத்தாய்ப் பூக்கும் பீர்க்கின் மஞ்சள் நிறப் பூவில் தேன்குடித்து,

குறிப்பு

இது சங்க இலக்கியங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது

நன்றி

இந்த வலைத்தளம் பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களைத் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ தயவுசெய்து பதிவு செய்யுங்கள். ஆக்கபூர்வமான உங்கள் கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் இத்தமிழ் வலைத்தளத்தை மேலும் மெருகூட்ட உதவியாக இருக்கும்.

நன்றி.

அன்புடன்

சொலல்வல்லன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *