Skip to content

துஷ்டன்

துஷ்டன்

துஷ்டன் –தீயவன்

1. தமிழ் சொல்

தீயவன்

2. பொருள்

தீய செயல் புரிபவர்; பிறருக்குக் கெடுதல் புரிபவர்; பொல்லாதவன்

மொழிபெயர்ப்புகள்

3. ஆங்கிலம்

evil person, wicked person

4. பயன்பாடு

துஷ்டனைக் கண்டால் தூற விலகு

துஷ்ட தேவதை

குறிப்பு:

இது ஒரு வடசொல்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *