Skip to content

சொல் பொருள்

(பெ) 1. யாழின் நரம்பு, 2. மீனவர் கிழிந்த வலையைத் தைக்கப் பயன்படும் உறுதியான நார், 3. தசை நார்,

சொல் பொருள் விளக்கம்

யாழின் நரம்பு,

மொழிபெயர்ப்புகள்

ஆங்கிலம்

catgut, string of yaazh, strong fibre used to mend fishermen’s net, nerve

தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு:

பொன் வார்ந்து அன்ன புரி அடங்கு நரம்பின்
இன் குரல் சீறியாழ் இடவயின் தழீஇ – சிறு 34,35

பொன்னை வார்த்த (கம்பியினை)ஒத்த முறுக்கு அடங்கின நரம்பின்
இனிய ஓசையையுடைய சிறிய யாழை இடப்பக்கத்தே தழுவி,

கோள் சுறா எறிந்து என சுருங்கிய நரம்பின்
முடி முதிர் பரதவர் மட மொழி குறு_மகள் – நற் 207/8,9

கொல்ல வல்ல சுறா கிழித்துவிட்டதாக, சுருங்கிய மெல்லிய நார்களைக் கொண்டு
வலையை முடிதலில் திறமைகொண்ட பரதவரின் மடப்பமுள்ள மொழியையுடைய இளமகள்

நரம்பு எழுந்து உலறிய நிரம்பா மென் தோள் – புறம் 278/1

நரம்பு தோன்றி வற்றிய நிரம்பாத மெல்லிய தோள்கள்

குறிப்பு

இது சங்க இலக்கியங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது

நன்றி

இந்த வலைத்தளம் பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களைத் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ தயவுசெய்து பதிவு செய்யுங்கள். ஆக்கபூர்வமான உங்கள் கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் இத்தமிழ் வலைத்தளத்தை மேலும் மெருகூட்ட உதவியாக இருக்கும்.

நன்றி.

அன்புடன்

சொலல்வல்லன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *