Skip to content
நறவம்

நறவம் என்பது ஒரு மலர்

1. சொல் பொருள்

(பெ) 1. ஒரு வாசனைக் கொடி, பூ; 2. கள்; 3. தேன் ; 4. மணம்

2. சொல் பொருள் விளக்கம்

நறவம்பூ கொத்துக்கொத்தாகப் பூக்கும். நறவம் என்னும் சொல் மலரிலுள்ள தேனை உணர்த்துகிறது. நறவு, நறாஅ, நறா என்னும் சொற்கள் ஒருவகைக் கள்ளை உணர்த்துவன.

  • இப்பூவை மாலையாகத் தொடுத்து அணிந்துகொள்வர்
  • இப்பூ முல்லைப் பூவோடு சேர்ந்தும் பூத்திருக்கும்
  • இப்பூ கைவிரல் விரிவது போலப் பூத்திருக்கும். 
  • இப்பூ குளுமையானது
  • நீராடிய பின்னர் நறையைப் புகைத்துக் கூந்தலை உலர்த்துவர்

மொழிபெயர்ப்புகள்

3. ஆங்கிலம்

a fragrant creeper, its flower, Indian lavanga, Luvunga scandens, Bixa Orellana?, Osmanthus fragrans?, Achiote? , Skimmia japonica?, toddy, honey

4. தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு

நந்தி நறவம் நறும் புன்னாகம் – குறி 91

நல் இணர் நாகம் நறவம் சுரபுன்னை – பரி 12/80

உருவம் மிகு தோன்றி ஊழ் இணர் நறவம் – பரி 19/78

நார் அரி நறவம் உகுப்ப – பரி 6/49

நார்க்கூடையால் அரிக்கப்பட்ட கள்ளின் சிந்திய பாகங்களும் வெள்ளத்தில் சேர்ந்துவர

நந்தி நறவம் நறும் புன்னாகம் - குறி 91

நார் அரி நறவம் உகுப்ப நலன் அழிந்து - பரி 6/49

நல் இணர் நாகம் நறவம் சுரபுன்னை - பரி 12/80

உருவம் மிகு தோன்றி ஊழ் இணர் நறவம்/பருவம் இல் கோங்கம் பகை மலர் இலவம் - பரி  19/78,79

வேந்தற்கு ஏந்திய தீம் தண் நறவம்/யாம் தனக்கு உறு முறை வளாவ விலக்கி - புறம் 292/1,2

தவழும் கொடி முல்லை புறவம் சேர நறவம் பூத்து - தேவா-சம்:489/3

பிரமன் தலையில் நறவம் ஏற்ற பெம்மான் எமை ஆளும் - தேவா-சம்:725/3

வண் தாமரை இன் மலர் மேல் நறவம் அது வாய் மிக உண்டு - தேவா-சம்:731/3

நறவம் நிறை வண்டு அறை தார் கொன்றை நயந்து நயனத்தால் - தேவா-சம்:798/1

நறவம் ஆர் பொழில் புறவம் நல் பதி - தேவா-சம்:976/1

பொடியார் மெய் பூசினும் புறவின் நறவம்
குடியா ஊர் திரியினும் கூப்பிடினும் - தேவா-சம்:1288/1,2

நறவம் கமழ் பூம் காழி ஞானசம்பந்தன் - தேவா-சம்:2156/1

நறவம் மிகு சோலை கொச்சைவயம் தராய் நான்முகன்-தன் ஊர் - தேவா-சம்:2229/2

நறவம் மல்லிகை முல்லையும் மௌவலும் நாள் மலர் அவை வாரி - தேவா-சம்:2665/1

நறவம் நாறும் பொழில் சூழ்ந்து அழகு ஆய நாகேச்சுரத்து - தேவா-சம்:2760/3

நஞ்சு அடை கண்டனாரை காணல் ஆம் நறவம் நாறும் - தேவா-அப்:218/2

நறவம் ஆர் பொழில்கள் சூழ்ந்த திரு ஐயாறு அமர்ந்த தேனை - தேவா-அப்:389/3

நறவம் நாறும் பொழில் திரு நள்ளாறன் - தேவா-அப்:1754/3

நறவம் நாறிய நன் நறும் சாந்திலும் - தேவா-அப்:1977/3

நறவம் பூம் பொழில் நாவலூரன் வனப்பகை அப்பன் சடையன்-தன் - தேவா-சுந்:350/2

வெதும்புறுவேனை விடுதி கண்டாய் விரை ஆர் நறவம்
ததும்பும் மந்தாரத்தில் தாரம் பயின்று மந்தம் முரல் வண்டு - திருவா:6 36/2,3

தெள்ளி நறவம் திசைதிசை பாயும் மலை சிலம்பா - திருக்கோ:128/2

சாதி மாலதிகள் எங்கும் தண் தளிர் நறவம் எங்கும் - 1.திருமலை:2 29/2

நறவம் ஆர் பொழில் புகலியில் நண்ணிய திருஞானசம்பந்தர் - 6.வம்பறா:1 957/1

மதுகர மிடைந்து வேரி தரு நறவம் உண்டு பூக மலர் வள நிறைந்த பாளை மலரூடே - திருப்:210/5

கொத்து ஊரு நறவம் என அதரத்து ஊறல் பருகி அவரொடு கொல் சேரி உலையில் மெழுகு என உருகாமே - திருப்:940/3

கலன் நனி நறவம் சிந்தும் கனியினும் கனிந்த பாவை - சீறா:609/4

பார்த்த கண் பறித்து வாங்கப்படாமையால் நறவம் சிந்த - சீறா:637/1

குயில் நிழல் பரப்ப செவ்வி கொழும் தொடை நறவம் சிந்தும் - சீறா:2052/1

ஏட்டு அலர் நறவம் மாந்தி இரும் சுரும்பு இசைக்கும் தோற்றம் - சீறா:2066/1

புது கடி நறவம் சிந்தும் பூம் குழல் மாலை சோர - சீறா:3172/3

அத்திரி அலைத்த கொம்பின் அலர்களில் நறவம் மாந்த - சீறா:4725/1

நறவம் சாரல் குறவர் பரீஇய - உஞ்ஞை:51/20

நல் சினை நறவமும் நாகமும் நந்தியும் - இலாவாண:20/60

களி நறவம் தாது ஊத தோன்றிற்றே காமர் - புகார்:6/177

நறவம் கொப்புளித்தலின் நாகு புன்னை பூத்தன - சிந்தா:1 74/2

வண்டு மூசு அறா நறவம் ஆர்ந்தவர் - சிந்தா:2 418/1

ஆய்ந்து அரிக்கும் நறவம் மலர் மாலையை - சிந்தா:7 1769/3

ஆங்கு அவன் புகழ்ந்த நாட்டை அன்பு எனும் நறவம் மாந்தி - பால:2 1/3

தெள் விளி சீறியாழ் பாணர் தேம் பிழி நறவம் மாந்தி - பால:2 8/1

கோதைகள் சொரிவன குளிர் இள நறவம்
பாதைகள் சொரிவன பரு மணி கனகம் - பால:2 51/1,2

பொடித்த வேர் புறத்து உகு நறவம் போன்றவே - பால:19 22/4

செம் கயல் நறவம் மாந்தி களிப்பன சிவக்கும் கண்ணார் - அயோ:3 69/3

பூ இயல் நறவம் மாந்தி புந்தி வேறு உற்ற போழ்தில் - கிட்:7 132/2

கோய் சொரி நறவம் என்ன தண் புனல் உகுக்கும் குன்றின் - யுத்1:8 25/2

மூடிய நெய்யொடு நறவம் முற்றிய - யுத்3:27 51/1

உண்டிலென் நறவம் பொய்ம்மை உரைத்திலென் வலியால் ஒன்றும் - யுத்3:27 173/1

வண்டினின் பொலியும் நல் யாழ் வழியுறு நறவம் வானத்து - யுத்3-மிகை:22 1/3

தமிழ் நிகர் நறவமும் தனி தண் தேறலும் - கிட்:14 35/2

நிந்தனை நறவமும் நெறிஇல் ஊன்களும் - யுத்1:4 97/1

மனம் குழை நறவமோ மாலைதான்-கொலோ - பால:19 43/3

குறிப்பு

இது சங்க இலக்கியங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது

நன்றி

இந்த வலைத்தளம் பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களைத் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ தயவுசெய்து பதிவு செய்யுங்கள். ஆக்கபூர்வமான உங்கள் கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் இத்தமிழ் வலைத்தளத்தை மேலும் மெருகூட்ட உதவியாக இருக்கும்.

நன்றி.

அன்புடன்

சொலல்வல்லன்

1 thought on “நறவம்”

  1. thank you for this info…. can you please let me know where to buy this plant …… we are collecting our native aromatic flowering plants. we are planning to breed all our native flowering plants and planting it in chennai city so that all types of bees and insects can feed on it…. and also giving it to the bee keepers……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *