Skip to content

சொல் பொருள்

(பெ) நெடுமொழி, சூளுரை, வஞ்சினம்

சொல் பொருள் விளக்கம்

நெடுமொழி, சூளுரை, வஞ்சினம்

மொழிபெயர்ப்புகள்

ஆங்கிலம்

vow

தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு:

நீள்மொழி மறவர் எறிவனர் உயர்த்த
வாள் மின் ஆக – புறம் 369/3,4

வஞ்சின உரைகளையுடைய வீரர்கள் பகைவர்மேல் எறிவதற்காக ஏந்திய
வாள் மின்னலாக

குறிப்பு

இது சங்க இலக்கியங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது

நன்றி

இந்த வலைத்தளம் பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களைத் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ தயவுசெய்து பதிவு செய்யுங்கள். ஆக்கபூர்வமான உங்கள் கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் இத்தமிழ் வலைத்தளத்தை மேலும் மெருகூட்ட உதவியாக இருக்கும்.

நன்றி.

அன்புடன்

சொலல்வல்லன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *