Skip to content

சொல் பொருள்

(பெ) 1. கசப்புச்சுவைக் காய், அதையுடைய ஒருவகைக் கொடி, 2. பலா

சொல் பொருள் விளக்கம்

1. கசப்புச்சுவைக் காய், அதையுடைய ஒருவகைக் கொடி

மொழிபெயர்ப்புகள்

ஆங்கிலம்

bitter gourd creeper, jackfruit tree

தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு:

பாகல் ஆய் கொடி பகன்றையொடு பரீஇ – அகம் 156/5

பாகலின் சிறந்த கொடியைப் பகன்றைக் கொடியுடன் அறுத்து

பைம் பாகல் பழம் துணரிய
செம் சுளைய கனி மாந்தி – பொரு 191,192

பசிய பாகலான பலாப்பழத்தினுள் கொத்தாகவுள்ள,
சிவந்த சுளைகளைக் கொண்ட பழத்தைத் தின்று

குறிப்பு

இது சங்க இலக்கியங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது

நன்றி

இந்த வலைத்தளம் பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களைத் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ தயவுசெய்து பதிவு செய்யுங்கள். ஆக்கபூர்வமான உங்கள் கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் இத்தமிழ் வலைத்தளத்தை மேலும் மெருகூட்ட உதவியாக இருக்கும்.

நன்றி.

அன்புடன்

சொலல்வல்லன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *