Skip to content

சொல் பொருள்

(பெ) 1. காய்ச்சிய கரும்புச்சாறு,பதநீர் அல்லது வெல்லம், 2. பாக்கு, 3. பகுதி

சொல் பொருள் விளக்கம்

1. காய்ச்சிய கரும்புச்சாறு,பதநீர் அல்லது வெல்லம்,

மொழிபெயர்ப்புகள்

ஆங்கிலம்

treacle, sweet syrup, areca nut, portion

தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு:

பாலின் பெய்தவும் பாகின் கொண்டவும் – புறம் 381/2

பால் கலந்து செய்தனவும், வெல்லப்பாகு கொண்டு செய்தனவுமாகிய பண்ணியங்களை

வால் அரிசி பலி சிதறி
பாகு உகுத்த பசு மெழுக்கின்
காழ் ஊன்றிய கவி கிடுகின்
மேல் ஊன்றிய துகில் கொடியும் – பட் 165-168

வெண்மையான அரிசியையும் பலியாகத் தூவி,
பாக்கு(வெற்றிலை) சொரிந்த, புது மெழுக்கினையுடைய,
கால்கள் நட்டு (அதன் மேல்)வைத்த கவிந்த மேற்கூரையின்
மேலே நட்டுவைத்த (வீர வணக்க)துகில் கொடிகளும்

பாழ் என கால் என பாகு என ஒன்று என – பரி 3/77

பாழ் என்ற புருடதத்துவமும், கால் என்ற ஐந்து பூதங்களும், பாகு என்ற தொழிற்கருவிகள் ஐந்தும்,
ஒன்றாவதான ஓசையும்

(பாழ் = 0, zero ; கால் = 1/4, quarter; பாகு = 1/2, half)

குறிப்பு

இது சங்க இலக்கியங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது

நன்றி

இந்த வலைத்தளம் பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களைத் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ தயவுசெய்து பதிவு செய்யுங்கள். ஆக்கபூர்வமான உங்கள் கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் இத்தமிழ் வலைத்தளத்தை மேலும் மெருகூட்ட உதவியாக இருக்கும்.

நன்றி.

அன்புடன்

சொலல்வல்லன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *