Skip to content

சொல் பொருள்

(பெ) சுற்றித்திரிதல்

சொல் பொருள் விளக்கம்

சுற்றித்திரிதல்

மொழிபெயர்ப்புகள்

ஆங்கிலம்

playfully wandering

தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு:

பந்தர் வயலை பந்து எறிந்து ஆடி
இளமை தகையை வள மனை கிழத்தி
பிதிர்வை நீரை பெண் நீறு ஆக என – அகம் 275/3-5

வயலைக் கொடி படர்ந்த பந்தலில் பந்தினை எறிந்து விளையாடி
இளமைத் தன்மையை உடையவளாய் இருக்கிறாய், வளம் பொருந்திய மனைக்கு உரியவளாகிய செல்வியே
சுற்றித்திரியும் தன்மையினை உடைத்திருக்கிறாய், உன் பெண்மை அழிவதாக

குறிப்பு

இது சங்க இலக்கியங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது

நன்றி

இந்த வலைத்தளம் பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களைத் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ தயவுசெய்து பதிவு செய்யுங்கள். ஆக்கபூர்வமான உங்கள் கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் இத்தமிழ் வலைத்தளத்தை மேலும் மெருகூட்ட உதவியாக இருக்கும்.

நன்றி.

அன்புடன்

சொலல்வல்லன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *