Skip to content

சொல் பொருள்

(பெ) இழிந்த செயலைக்கொண்ட மக்கள்

சொல் பொருள் விளக்கம்

இழிந்த செயலைக்கொண்ட மக்கள்

மொழிபெயர்ப்புகள்

ஆங்கிலம்

people of mean jobs

தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு:

புலவு வில் உழவின் புல்லாள் வழங்கும்
புல் இலை வைப்பின் புலம் – பதி 15/12,13

புலால் நாறும் வில்லை வாழ்க்கையாகக் கொண்ட புல்லிய மறவர்கள் நடமாடும்
புல்லிய பனையோலை வேய்ந்த ஊர்களையுடைய பகைநிலங்களை

குறிப்பு

இது சங்க இலக்கியங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது

நன்றி

இந்த வலைத்தளம் பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களைத் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ தயவுசெய்து பதிவு செய்யுங்கள். ஆக்கபூர்வமான உங்கள் கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் இத்தமிழ் வலைத்தளத்தை மேலும் மெருகூட்ட உதவியாக இருக்கும்.

நன்றி.

அன்புடன்

சொலல்வல்லன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *