மான்மதசாந்து

சொல் பொருள்

(பெ) கஸ்தூரி,

சொல் பொருள் விளக்கம்

கஸ்தூரி,

மொழிபெயர்ப்புகள்

ஆங்கிலம்

musk

தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு:

அடுத்தடுத்து ஆடுவார் புல்ல குழைந்து
வடு படு மான்மதசாந்து ஆர் அகலத்தான் – பரி 16/43,44

மீண்டும் மீண்டும் நீராடும் பரத்தையரைத் தழுவியதால், குழைந்துபோய்
உருக்குலைந்துபோன கத்தூரிச் சாந்து நிறைந்த மார்பினையுடைவன்,

குறிப்பு

இது சங்க இலக்கியங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது

நன்றி

இந்த வலைத்தளம் பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களைத் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ தயவுசெய்து பதிவு செய்யுங்கள். ஆக்கபூர்வமான உங்கள் கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் இத்தமிழ் வலைத்தளத்தை மேலும் மெருகூட்ட உதவியாக இருக்கும்.

நன்றி.

அன்புடன்

சொலல்வல்லன்

Leave a Reply

Your email address will not be published.