Skip to content

சொல் பொருள்

சுடுகாடு, இடுகாடு, 

சொல் பொருள் விளக்கம்

சுடுகாடு, இடுகாடு, 

மொழிபெயர்ப்புகள்

ஆங்கிலம்

cremation or burial ground

தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு:

ஈம விளக்கில் பேஎய் மகளிரொடு
அஞ்சு வந்தன்று இ மஞ்சு படு முதுகாடு – புறம் 356/3,4

பிணம் சுடு தீயாகிய விளக்காலும், பேய் மகளிராலும்
காண்பார்க்கு அச்சம் வரப்பண்ணுகிறது இந்தப் புகை தவழும் சுடுகாடு

குறிப்பு

இது சங்க இலக்கியங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது

நன்றி

இந்த வலைத்தளம் பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களைத் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ தயவுசெய்து பதிவு செய்யுங்கள். ஆக்கபூர்வமான உங்கள் கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் இத்தமிழ் வலைத்தளத்தை மேலும் மெருகூட்ட உதவியாக இருக்கும்.

நன்றி.

அன்புடன்

சொலல்வல்லன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *