Skip to content

சொல் பொருள்

(வி) துலக்கப்படு, மெருகேற்றப்படு,

சொல் பொருள் விளக்கம்

துலக்கப்படு, மெருகேற்றப்படு,

மொழிபெயர்ப்புகள்

ஆங்கிலம்

cause to shine by others

தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு:

வாடுபு வனப்பு ஓடி வயக்குறா மணி போன்றாள் – கலி 132/14

மெலிந்து, வனப்பிழந்து, மெருகேற்றப்படாத மணியைப் போன்று ஆனவளின்

குறிப்பு

இது சங்க இலக்கியங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது

நன்றி

இந்த வலைத்தளம் பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களைத் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ தயவுசெய்து பதிவு செய்யுங்கள். ஆக்கபூர்வமான உங்கள் கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் இத்தமிழ் வலைத்தளத்தை மேலும் மெருகூட்ட உதவியாக இருக்கும்.

நன்றி.

அன்புடன்

சொலல்வல்லன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *