சொல் பொருள்

1. (வி) வலிந்து பற்று. கவர்ந்து செல், பறி, பிடுங்கு,

2. (பெ) கவர்தல், 

சொல் பொருள் விளக்கம்

வலிந்து பற்று. கவர்ந்து செல், பறி, பிடுங்கு,

மொழிபெயர்ப்புகள்

ஆங்கிலம்

snatch, grab, seize

snatching

தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு:

வண்டு படு கடாஅத்து உயர் மருப்பு யானை
—————— ————————-
சிறுதினை பெரும் புனம் வவ்வும் நாட – அகம் 148/3-6

வண்டு மொய்க்கும் மதத்தினையும் நிமிர்ந்த கோட்டினையுமுடைய யானை
——————– ————————-
சிறிய தினை விளைந்த பெரிய புனத்தினைக் கவர்ந்துகொள்ளும் நாடனே

ஆர்வ நெஞ்சமொடு போர்வை வவ்வலின்
உறை கழி வாளின் உருவு பெயர்ந்து இமைப்ப – அகம் 136/23,24

அன்பு மிக்க நெஞ்சமோடு போர்வையைக் கவர்தலின்
உறையினின்றும் எடுத்த வாளைப் போல அவள் உருவம் வெளிப்பட்டு விளங்க

செல் யாற்று தீம் புனலில் செல் மரம் போல
வவ்வு வல்லார் புணை ஆகிய மார்பினை – பரி 6/79,80

“ஓடுகின்ற ஆற்றின் இனிய நீரில் அதன் வழியே செல்லும் மரத்தைப் போல,
கவர்வதில் வல்லவராகிய மகளிர் இயக்கிய வழியே இயங்கி அவருக்குத் தெப்பம் ஆகிய மார்பினைக் கொண்டாய்

குறிப்பு

இது சங்க இலக்கியங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது

நன்றி

இந்த வலைத்தளம் பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களைத் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ தயவுசெய்து பதிவு செய்யுங்கள். ஆக்கபூர்வமான உங்கள் கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் இத்தமிழ் வலைத்தளத்தை மேலும் மெருகூட்ட உதவியாக இருக்கும்.

நன்றி.

அன்புடன்

சொலல்வல்லன்

Leave a Reply

Your email address will not be published.