சொல் பொருள்

(வி) விதை, (பெ) விதை

சொல் பொருள் விளக்கம்

விதை

மொழிபெயர்ப்புகள்

ஆங்கிலம்

sow, seed

தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு:

அருவி பரப்பின் ஐவனம் வித்தி
பரு இலை குளவியொடு பசு மரல் கட்கும் – குறு 100/1,2

அருவி விழும் பரந்த நிலத்தில் மலைநெல்லை விதைத்து
பெரிய இலைகளைக் கொண்ட மலை மல்லிகையொடு பசிய மரல் கொடியைக் களையெடுக்கும்

வீழ் குடி உழவன் வித்து உண்டு ஆங்கு – புறம் 230/13

தளர்ந்த குடியையுடைய உழவன் விதையை உண்டாற்போல

குறிப்பு

இது சங்க இலக்கியங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது

நன்றி

இந்த வலைத்தளம் பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களைத் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ தயவுசெய்து பதிவு செய்யுங்கள். ஆக்கபூர்வமான உங்கள் கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் இத்தமிழ் வலைத்தளத்தை மேலும் மெருகூட்ட உதவியாக இருக்கும்.

நன்றி.

அன்புடன்

சொலல்வல்லன்

Leave a Reply

Your email address will not be published.