Skip to content

சொல் பொருள்

வெண்கொற்றக்குடை

சொல் பொருள் விளக்கம்

வெண்கொற்றக்குடை

மொழிபெயர்ப்புகள்

ஆங்கிலம்

White umbrella of victory, one of the insignia of royalty

தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு:

விசும்பு உற ஓங்கிய வெண்குடை
முரசு கெழு வேந்தர் அரசு கெழு திருவே – புறம் 75/11,12

விண்ணின்கண்ணே பொருந்த உயர்ந்த வெண்குடையினையும்
முரசினையுமுடைய அரசரது அர்சாட்சியைப் பொருந்திய செல்வம்

குறிப்பு

இது சங்க இலக்கியங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது

நன்றி

இந்த வலைத்தளம் பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களைத் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ தயவுசெய்து பதிவு செய்யுங்கள். ஆக்கபூர்வமான உங்கள் கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் இத்தமிழ் வலைத்தளத்தை மேலும் மெருகூட்ட உதவியாக இருக்கும்.

நன்றி.

அன்புடன்

சொலல்வல்லன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *