Skip to content

அணில்வரிக்கொடும்காய்

சொல் பொருள்

(பெ) வெள்ளரிக்காய்

சொல் பொருள் விளக்கம்

வெள்ளரிக்காய்

மொழிபெயர்ப்புகள்

ஆங்கிலம்

cucumber

தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு:

அணில்வரிக்கொடும்காய் வாள் போழ்ந்திட்ட
காழ் போல் நல் விளர் நறு நெய் – புறம் 246/4,5

அணிலினது வரி போலும் வரியையுடைய வளைந்த வெள்ளரிக்காயை அரிவாளால் அரிந்திடப்பட்ட விதை போன்ற நல்ல வெள்ளிய நறிய நெய்

குறிப்பு

இது சங்க இலக்கியங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது

நன்றி

இந்த வலைத்தளம் பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களைத் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ தயவுசெய்து பதிவு செய்யுங்கள். ஆக்கபூர்வமான உங்கள் கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் இத்தமிழ் வலைத்தளத்தை மேலும் மெருகூட்ட உதவியாக இருக்கும்.

நன்றி.

அன்புடன்

சொலல்வல்லன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *