Skip to content

சொல் பொருள்

(பெ) 1. துன்பம், 2. இரக்கம்,  3. ஆரவாரம்

சொல் பொருள் விளக்கம்

1. துன்பம்,

மொழிபெயர்ப்புகள்

ஆங்கிலம்

affliction, compassion, uproar

தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு:

அழுங்கல் நெஞ்சமொடு முழங்கும் – குறு 307/8

துன்பமுள்ள நெஞ்சத்தோடே முழங்கும்

கதம் பெரிது உடையள் யாய் அழுங்கலோ இலளே – நற் 150/11

சினம் பெரிது உடையவள் தாய், இரக்கமோ இல்லாதவள்.

ஒலி அவிந்தன்று இ அழுங்கல் ஊரே – அகம் 70/17

ஒலி அடங்கப்பெற்றது இந்த ஆரவாரம் மிக்க ஊர்.

குறிப்பு

இது சங்க இலக்கியங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது

நன்றி

இந்த வலைத்தளம் பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களைத் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ தயவுசெய்து பதிவு செய்யுங்கள். ஆக்கபூர்வமான உங்கள் கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் இத்தமிழ் வலைத்தளத்தை மேலும் மெருகூட்ட உதவியாக இருக்கும்.

நன்றி.

அன்புடன்

சொலல்வல்லன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *