சொல் பொருள்

(பெ) சோழர்களின் தலைநகரம், உறையூர்

சொல் பொருள் விளக்கம்

சோழர்களின் தலைநகரம், உறையூர்

தற்போதுள்ள திருச்சிராப்பள்ளியின் ஒரு பகுதியாக இன்றும் உறையூர் உள்ளது.

மொழிபெயர்ப்புகள்

ஆங்கிலம்

The capital city of Chozhas, Uraiyoor

தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு:

வளம் கெழு சோழர் உறந்தை பெரும் துறை – குறு 116/2

வளம் பொருந்திய சோழரின் உறந்தையின் பெரிய நீர்த்துறையில்

குறிப்பு

இது சங்க இலக்கியங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது

நன்றி

இந்த வலைத்தளம் பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களைத் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ தயவுசெய்து பதிவு செய்யுங்கள். ஆக்கபூர்வமான உங்கள் கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் இத்தமிழ் வலைத்தளத்தை மேலும் மெருகூட்ட உதவியாக இருக்கும்.

நன்றி.

அன்புடன்

சொலல்வல்லன்

Leave a Reply

Your email address will not be published.