Skip to content

சொல் பொருள்

(பெ) கைகூப்பி உடலைவளைத்துச்செய்யும் வழி பாடு,

சொல் பொருள் விளக்கம்

கைகூப்பி உடலைவளைத்துச்செய்யும் வழி பாடு,

மொழிபெயர்ப்புகள்

ஆங்கிலம்

joining the hands together and bending the body, in worship

தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு:

குடந்தம்பட்டு கொழு மலர் சிதறி – திரு 229

மெய் வளைத்துக் கைகூப்பி, அழகிய மலர்களைச் சிதறி

குறிப்பு

இது சங்க இலக்கியங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது

நன்றி

இந்த வலைத்தளம் பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களைத் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ தயவுசெய்து பதிவு செய்யுங்கள். ஆக்கபூர்வமான உங்கள் கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் இத்தமிழ் வலைத்தளத்தை மேலும் மெருகூட்ட உதவியாக இருக்கும்.

நன்றி.

அன்புடன்

சொலல்வல்லன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *