Skip to content

சொல் பொருள்

(பெ) சுமார் 8 அங்குல நீளமுள்ள கருப்பு மீன்,

சொல் பொருள் விளக்கம்

சுமார் 8 அங்குல நீளமுள்ள கருப்பு மீன்,

மொழிபெயர்ப்புகள்

ஆங்கிலம்

Climbing-fish, rifle green, attaining 8 1/2 in. in length, Anabas scandens;

தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு:

பனைமீன் வழங்கும் வளை மேய் பரப்பின் – மது 375

பனைமீன்கள் உலாவும் சங்கு மேய்கின்ற கடலிடத்தில்,

குறிப்பு

இது சங்க இலக்கியங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது

இந்த வலைத்தளம் பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களைத் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ தயவுசெய்து பதிவு செய்யுங்கள். ஆக்கபூர்வமான உங்கள் கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் இத்தமிழ் வலைத்தளத்தை மேலும் மெருகூட்ட உதவியாக இருக்கும்.

நன்றி.

அன்புடன்

சொலல்வல்லன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *