Skip to content

சொல் பொருள்

குற்றம்

சொல் பொருள் விளக்கம்

குற்றம்

மொழிபெயர்ப்புகள்

ஆங்கிலம்

fault

தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு:

மைப்பு அற புழுக்கின் நெய் கனி வெண் சோறு – அகம் 136/1

குற்றம் நீங்க, இறைச்சியுடன் கூட்டி ஆக்கிய நெய் மிக்க வெள்ளிய சோற்றை

குறிப்பு

இது சங்க இலக்கியங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது

நன்றி

இந்த வலைத்தளம் பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களைத் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ தயவுசெய்து பதிவு செய்யுங்கள். ஆக்கபூர்வமான உங்கள் கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் இத்தமிழ் வலைத்தளத்தை மேலும் மெருகூட்ட உதவியாக இருக்கும்.

நன்றி.

அன்புடன்

சொலல்வல்லன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *