சொல் பொருள்

நயமான சொற்கள்

சொல் பொருள் விளக்கம்

வே.நாட்டார் தாழ்ந்த மொழி என்பார்

மொழிபெயர்ப்புகள்

ஆங்கிலம்

sweet words

தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு:

தேம் கலந்து அளைஇய தீம்பால் ஏந்தி
கூழை உளர்ந்து மோழைமை கூறவும்
மறுத்த சொல்லள் ஆகி – அகம் 207/14-16

தேனைப் பெய்து நன்கு கலந்து இனிய பாலை ஏந்திக்கொண்டு
கூந்தலைக் கோதி நயமொழிகளைக் கூறவும்
மறுத்துரைப்பாள் ஆகி
– வே.நாட்டார் உரை தாழ்ந்த மொழி என்பார் அவர்.

குறிப்பு

இது சங்க இலக்கியங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது

நன்றி

இந்த வலைத்தளம் பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களைத் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ தயவுசெய்து பதிவு செய்யுங்கள். ஆக்கபூர்வமான உங்கள் கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் இத்தமிழ் வலைத்தளத்தை மேலும் மெருகூட்ட உதவியாக இருக்கும்.

நன்றி.

அன்புடன்

சொலல்வல்லன்

Leave a Reply

Your email address will not be published.