Skip to content

சொல் பொருள்

(பெ) ஒரு நீர்வாழ் உயிரினம், நாள்மீன், கோள்மீன் ஆகிய ஒரு விண் பொருள்

சொல் பொருள் விளக்கம்

ஒரு நீர்வாழ் உயிரினம்

மொழிபெயர்ப்புகள்

ஆங்கிலம்

fish, a celestial object like a star or planet

தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு:

மீன் ஆர் குருகின் மென் பறை தொழுதி – அகம் 40/3

மீனை உண்ணும் கொக்குகளின் குறும்பறப்புக் கூட்டம்

பல் மீன் நாப்பண் திங்கள் போல – பதி 90/17

பல விண்மீன்களின் நடுவே விளங்கும் திங்களைப் போல

நாள்_மீன் விராய கோள்_மீன் போல – பட் 68

(அன்றைய)நாளுக்குரிய விண்மீனுடன் கலந்த கோள்களாகிய மீன்கள் போல

குறிப்பு

இது சங்க இலக்கியங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது

நன்றி

இந்த வலைத்தளம் பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களைத் ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ தயவுசெய்து பதிவு செய்யுங்கள். ஆக்கபூர்வமான உங்கள் கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் இத்தமிழ் வலைத்தளத்தை மேலும் மெருகூட்ட உதவியாக இருக்கும்.

நன்றி.

அன்புடன்

சொலல்வல்லன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *