ஐ வரிசைச் சொற்கள்

ஐ வரிசைச் சொற்கள், ஐ வரிசைத் தமிழ்ச் சொற்கள், ஐ வரிசையில் சங்க இலக்கியத்தில் காணப்படும் சொற்கள், ஐ என்ற உயிர் எழுத்தில் தொடங்கும் சொற்கள்

ஐவனம்

சொல் பொருள் (பெ) மலை நெல், சொல் பொருள் விளக்கம் மலை நெல், மொழிபெயர்ப்புகள் ஆங்கிலம் mountain paddy தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு: நறும் காழ் கொன்று கோட்டின் வித்திய குறும் கதிர் தோரை… Read More »ஐவனம்

ஐயை

சொல் பொருள் (பெ) ஒரு சங்ககால இளவரசி சொல் பொருள் விளக்கம் ஒரு சங்ககால இளவரசி உறையூரை ஆண்ட தித்தன் என்ற அரசனின் மகள் இந்த ஐயை. மொழிபெயர்ப்புகள் ஆங்கிலம் a princess of… Read More »ஐயை

ஐயவி

சொல் பொருள் (பெ) 1. வெண்கடுகு, 2. கதவிற்குக் காவலாகப் புறவாயிலிலே தூக்கப்படும் துலாமரம்,  சொல் பொருள் விளக்கம் வெண்கடுகு, நெடிய தண்டையுடைய இந்தப் பயிர், குறிஞ்சிநிலத்துத் தோரைநெல், வெண்ணெல் ஆகியவற்றுடன் பின்னிப்பிணைந்து வளரும்..… Read More »ஐயவி

ஐம்பால்

சொல் பொருள் (பெ) 1. கொண்டை, குழல், பனிச்சை, முடி, சுருள் என்னும் ஐந்துவகையான் கூந்தல் முடிப்பு 2. ஐந்து கால் எடுத்துப் பின்னப்பட்டிருக்கும் பெண்-கூந்தல் ஒப்பனை சொல் பொருள் விளக்கம் கொண்டை, குழல்,… Read More »ஐம்பால்

ஐது

சொல் பொருள் (பெ) 1. மென்மையானது, மெல்லியது, 2. நுண்மையானது, 3. வியப்பிற்குரியது, 4. அழகினையுடையது, 5. பதமானது சொல் பொருள் விளக்கம் மென்மையானது, மெல்லியது, மொழிபெயர்ப்புகள் ஆங்கிலம் that which is soft,… Read More »ஐது

ஐவாந்தழை

சொல் பொருள் மருதோன்றி நெல்லை வட்டாரத்தில் ஐவாந்தழை என வழங்கப்படுகின்றது சொல் பொருள் விளக்கம் மகிழ்வாக வாழும் வாழ்வின் அடையாளங்களுள் ஒன்று மருதோன்றி அரைவை பூசி கால், கைகளைச் சிவப் பேற்றல். இனிய வாழ்வின்… Read More »ஐவாந்தழை

ஐவணை

சொல் பொருள் ஐந்து விரல்களுக்கும் ஆழி (மோதிரம்) போடுதலை ஐவணை என்பது உசிலம்பட்டி வட்டார வழக்கு சொல் பொருள் விளக்கம் ஐந்து விரல்களுக்கும் ஆழி (மோதிரம்) போடுதலை ஐவணை என்பது உசிலம்பட்டி வட்டார வழக்கு.… Read More »ஐவணை

ஐயா

சொல் பொருள் ஐயா என்னும் விளிச்சொல் தென்னகப் பகுதியில் மதிப்பு மிக்க சொல் சொல் பொருள் விளக்கம் ஐயா என்னும் விளிச்சொல் தென்னகப் பகுதியில் மதிப்பு மிக்க சொல். ஆனால் சென்னைப் பகுதியில் அப்பா… Read More »ஐயா

ஐயர்

சொல் பொருள் கொங்கு நாட்டில் அப்பா என்னும் முறைப்பெயர் ஐயர் என்றும் ஐயார் என்றும் மிக இயல்பாக வழங்கப் படுகிறது சொல் பொருள் விளக்கம் கொங்கு நாட்டில் அப்பா என்னும் முறைப்பெயர் ஐயர் என்றும்… Read More »ஐயர்